Aile Hukuku

Aile Hukuku

Medeni Kanunumuzun en geniş hükümler içeren bölümü, aile, aile ekonomisi ve aile fertlerinin korunması gibi hükümlere yer verilen Aile Hukuku bölümüdür. Boşanma, boşanmanın nedenleri, genel boşanma nedenleri, özel boşanma nedenleri sıralanmak suretiyle bir taraftan aile kurumunu korumayı amaçlarken, diğer taraftan artık bir arada bulunamayacak insanların ayrılmalarını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Boşanma sadece iki kişinin ayrılması kadar basit bir yapı olmayıp sonuçları itibariyle birçok alanda yeni hukuki sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin kimde olacağı, ortak velayet verilip verilmeyeceği, maddi yönden güçsüz olan tarafın nafaka ile desteklenip desteklenmeyeceği, müşterek çocuk için iştirak nafakasının bağlanması, evlilik birliği sırasında alınmış taşınır veya taşınmaz malların ne şekilde paylaşılacağı, kişisel mallar ile edinilmiş malların ayrımlarının yapılması, boşanmaya sebep olan tarafın, diğer tarafa ödeyeceği maddi ve manevi tazminat miktarlarının tespit edilmesi vesair tüm bu yeni hukuki ihtilaflar aile hukukunun inceleme alanına girmektedir. Yaşamakta olduğunuz sorununuzun çözümü için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 • Aile Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanma Davası
  • Çekişmeli Boşanma Davası
  • Anlaşmalı Boşanma Davası
 •  Özel Nedenlere Dayalı Boşanma Davası
  • Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davası
  • Zina Nedenine Dayalı Boşanma Davası
  • Hayata Kast ve Pek Fena Muameleden Doğan Boşanma Davası
 • Maddi-Manevi Tazminat Davası
  • Maddi Tazminat Davası
  • Manevi Tazminat Davası
  • Ziynet Alacağı Davası
 • Mal Paylaşımına Dair Davalar
  • Mal Paylaşımı
  • Mal Rejiminin Tasfiyesi
  • Eşya Paylaşımı
  • Değer Artış Payı Alacağı
  • Katılma Alacağı
  • Mal Rejiminin Dönüştürülmesi
  • Mal Rejiminin İptali
  • Aile Konutu Şerhinin Konulması
  • Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
  • Yabancı Makamlardan Verilen Boşanma Kararının Tanınması
  • Yabancı Makamlardan Verilen Mal Rejimine Dair Kararın Tenfizi
 • Velayet Davaları
  • Velayet Davası
  • Velayetin Değiştirilmesi
  • Velayetin Düzenlenmesi
  • Velayetin Kaldırılması
 • Nafaka Davaları
  • Tedbir Nafakası Davası
  • Yoksulluk Nafaka Davası
  • Nafakanın Artırılması Davası
  • Nafakanın İndirilmesi Davası
  • Nafakanın Kaldırılması Davası
  • İştirak (Müşterek Çocuk) Nafakası Davası
  • Yardım Nafakası Davası
 • Babalık Davası
  • Soybağının Kurulması Davası
  • Soybağına İtiraz Davası
  • Soybağının Reddi Davası
  • Babanın Çocuğunu Tanıması
  • Tanımanın iptali Davası
Aile hukukunun inceleme ve hüküm verme alanına girmekte olan bu dava türleri Uyap sistemi üzerinde öngörülmüş davalardır. Yaşamakta olduğunuz hukuki problemin çözümünü birlikte değerlendirmek ve en uygun çözüm yolunu bulmak için lütfen iletişime geçiniz.