Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Sanayi ve teknolojinin gelişimi ile birlikte fikirlerin ve sanat eserlerinin korunması gerekliliği de doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan yeni sonuçlara kayıtsız kalmayan ülkemiz ise 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu gibi kanunlar ile fikri mülkiyetten doğan bu hakları korumayı ve ticaret ve sanayi alanında bu konuda yaşanacak sorunların önüne geçerek, ülkenin sağlıklı bir biçimde kalkınmasını sağlamayı amaçlamıştır. Fikri Mülkiyeti Hukukundan doğan sorunlarınızın çözümü için bizimle iletişime geçiniz.

 • Marka Davaları
  • Markanın Tespiti Davası
  • Marka Hakkına Tecavüz Davası
  • Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası
  • Marka Hakkından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Marka İtibarının Zedelenmesinden Kaynaklı Tazminat Davası
  • Marka Hakkına Tecavüz Delil Tespiti Davaları
 • Patent Davaları
  • Patent Tespiti Davası
  • Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Patent Hakkına Tecavüz Davası
  • Patent Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası
  • Patent Hakkına Tecavüz Delil Tespiti Davaları
 • Çoğrafi İşaret Davaları
  • Coğrafi İşaret Tespit Davası
  • Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüz Davası
  • Coğrafi İşaretlere Tecavüzden Doğan Maddi Tazminat Davası
  • Coğrafi İşaretlere Tecavüzün Önlenmesi Davaları
 • Endüstriyel Tasarım Davaları
  • Tasarım Tespit Davası
  • Endüstriyel Tasarım Hakkında Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Tasarımın Gaspı İddiası Davası
  • Tasaramın İtibarinin Kaybı Nedeniyle Tazminat Davası
  • Endüstriyel Tasarım Hakkına Vaki Tecavüzün Giderilmesi Davası
  • Ensdüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzün Tespiti Davası

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Kanun ile Sınai Mülkiyet Kanununda yer verilen haklar dikkate alınarak UYAP üzerinden öngörülen dava türleri yukarıda sıralanmış olup, bu davalar Özel hukuktan doğan hakların korunmasına yöneliktir. Konunun Türk Ceza Kanununu ilgilendiren yönleri bulunmakla birlikte konunun bu boyutu ile ilgili olarak burada açıklamada bulunulmamıştır.