Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras, toplumda, aileler arasında, çoğu zaman önemli anlaşmazlıkların yaşanmasına neden olan bir konudur. Ancak Medeni Kanunumuzun mirasa ilişkin hükümleri açık bir biçimde düzenlemelere yer vermiş ve miras konusunda vatandaşlarımızın anlaşmazlık yaşamasının önüne geçmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda, Medeni Kanunumuz tarafından sorunun çözümü için tanınan dava haklarını aşağıda sıralamış bulunmaktayız. Yaşadığınız miras sorununun çözümüne dair bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Miras Davaları

  • Mirasçılık Belgesinin Verilmesi Davası
  • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
  • Mirasın Reddi Davası
  • Mirasın Hükmen Reddi Davası
  • Mirasçılıktan Çıkarma Davası
  • Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası
  • Miras Sözleşmesinin İptali Davası
  • Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali Davası
 • Tenkis Davaları

  • Mirasta Saklı Payın İstenmesi Davası
 • Vasiyetname Davaları

  • Vasiyetnamenin Hazırlanması
  • Vasiyetnamenin İptali Davası
  • Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davası
Bu dava türleri, medeni kanunumuzda miras hukukuna dair yer verilen hükümlere dayanarak UYAP sisteminde öngörülmüş  dava türleridir. Yaşamakta olduğunuz hukuki problemin çözümünü birlikte değerlendirmek ve en uygun çözüm yolunu bulmak için lütfen iletişime geçiniz.