Şirket Danışmanlığı Faaliyetleri

Şirket Danışmanlığı Faaliyetleri

Ülkemizde şirketleşme çok yaygın bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Tür olarak ise genellikle limited şirket ve anonim şirket şeklinde oluşturulduğu, azımsanmayacak biçimde adi şirketlerin var olduğu ve az da olsa kooperatiflerin ve adi ortaklıkların kurulduğu görülmektedir.

Tecrübelerimiz ve gözlemlerimiz bizlere, şirketleşme ile ilgili olarak uygulamada bazı teknik hataların yapıldığını, bu hataların ise ileride istenmeyen ve maddi ve manevi olarak şirkete zarar veren sonuçlara yol açtığını göstermektedir.

Özellikle belirtmek isteriz ki; işi büyütmek, kurumsallaşmayı gerçekleştirmek ve bu sayede kazancı artırmak maksadı ve hayali ile kurulan şirketlerin kuruluş aşamasında bu pembe tablo karşısında, görmedikleri, pek görmek de istemedikleri hususlar göz ardı edilmektedir. Başlangıçta güvene dayalı bir şekilde harekete geçmenin ve sinir uçları olarak da kabul edilebilecek önemli bazı konuların netleştirilmeden, ucu açık ve kişinin insiyatifinde olacak şekilde bırakmanın, ilerleyen aşamalarda çok büyük sorunlara sebebiyet verdiği görülmektedir.

Öte yandan, şirketin mali yönetiminin ve insan kaynakları yönetiminin hukuki açıdan profesyonel bir biçimde desteklenmemiş olması da ilerleyen aşamalarda vergi davaları ve personel davaları olarak karşımıza çıkmakta ve bu nedenle şirkete olumsuz yansımalar olarak geri dönmektedir.

Yine, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütünün ilgili sözleşmelerinin kabulü, ülkemizde son olarak 6331 Sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği hususlarında şirketlere düşen önemli yükümlülüklerin bulunduğu açıktır. Bu yükümlülükler sadece uluslararası sözleşmeler ve kanun ile değil aynı zamanda Yüksek Yargı kararları ile şekillenmiştir. İş kazası sonucunda meydana gelen yaralanma veya ölüm olaylarının sonucu olarak ödenmesi gereken tazminatlar şirketlerin üzerinde önemli bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Konuş&Gül Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu olarak;

  • Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması,
  • Tüm ortakların ana sözleşmeye uygun hareket etmesinin temini, aksi durumda gerektiğinde yargı yolu ile sorunun çözülmesi,
  • Şirket Mali Yönetiminin Vergi Mahkemeleri Kararları ışığında yapılandırılması, hataların, eksikliklerin mevzuata ve mahkeme kararlarına uygun hale getirilmesi,
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Yargıtay Kararları dikkate alınarak yönlendirilmesi, personel dosyasının muntazam biçimde tutulmasının temini,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda yapılması gerekenlerin Adli ve İdari Yargı Kararları doğrultusunda gözden geçirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği hususunda eğitimler verilmesinin sağlanması, eğitimlerin belgelendirilmesi, personele yapılan uyarıların ve alınan diğer tüm tedbirlerin belgelendirilmesi gibi birçok hususun hukuki açıdan değerlendirilmesi,

alanlarında ve daha birçok konuda danışmanlık hizmetini sunmaktayız. Büromuzdan alacağınız danışmanlık hizmetini önleyici hukuki müdahale olarak tanımlamak mümkün olup, önleyici hukuki müdahaleler, şirketinizin, ileride önemli maddi kayıplar yaşamasının önüne geçmesini sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.