Tazminat Hukuku

Tazminat Davaları :

Tazminat Davaları, hukukumuzun çeşitli alanlarından doğabilecek dava türlerini barındırmaktadır. Örneğin iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğabilecek, fikri mülkiyet hukukundan doğabilecek, sigorta hukukundan doğabilecek ve aile hukukundan doğabilecek tazminat davası türleri bulunmaktadır.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğabilecek Tazminat Davaları;

  • İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası,
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası,
  • İş Gücü Kaybı Tazminat Davası,
  • Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası,
  • Manevi Tazminat Davası,
 
 • Trafik ve Sigorta Hukukundan Doğan Tazminat Davaları;

  • Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası,
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası,
  • İş Gücü Kaybı Tazminat Davası,
  • Manevi Tazminat Davası,
 
 • Aile Hukukundan Doğan Tazminat Davaları;

  • Nişanın Bozulmasından Doğan  Maddi ve Manevi Tazminat Davası,
  • Hediyelerin Geri Verilmesi Tazminat Davası,
  • Boşanmadan Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası,
 
 • Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Tazminat Davaları;

  • Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Tazminat Davası,
  • Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat Davası,
  • Kazanç Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat Davası,
  • İtibar Kaybı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası,
 
 • Meslek Hatalarından (Malpraktis) Doğan Tazminat Davası,

 • Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davası,

 • Kamulaştırma İşlemlerinden Doğan Tazminat Davası,

Bu saymış olduğumuz dava türleri örnek kabilinden belirtilmiş olup, yaşamakta olduğunuz hukuki sorunun detaylı bir biçimde değerlendirilmesi ve çözüme yönelik alternatiflerin üretilmesi için lütfen iletişime geçiniz.