Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketlerin kurulması ve ticaret hayatına devam etmesi sırasında karşılaşılması muhtemel birçok hukuki sorun bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ortaklar arasında yaşanan problemler olduğu gibi, bir kısmı da şirketin tüzel kişiliğini ilgilendiren sorunlardır. Ticaret kanunumuz ve medeni kanunumuz yaşanabilecek muhtemel sorunların çözümüne dair bir takım öngörülerde bulunarak şirket ortaklarına, şirket yetkilisine, şirket alacaklılarına ve devlete bir takım haklar ve yükümlülükler belirlemiştir. Belirlenen bu haklar ve yükümlülükler kapsamında ilgililerinin talep edebileceği dava türlerinin bir bölümünü, örnek kabilinden bilginize sunuyoruz.

 • Ticari Dava Türleri

  • Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz,
  • Ticari Şirketin Feshedilmesi Davası,
  • Ticari Şirketin Bakanlık İstemiyle Feshedilmesi Davası,
  • Ticari Şirkete Bakanlıkça Kayyım Atanması Davası,
  • Ticari Şirketin Birleşmesi Davası,
  • Genel Kurul Kararının İptali Davası,
  • Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraz Davası,
  • Şirket Kuruluşunun Hükümsüzlüğüne Dayalı Fesih Davası,
  • Şirket Nevinin Değiştirilmesi Davası,
  • Şirket Olağanüstü Genel Kurul Davası,
  • Şirket Ortaklığından Çıkma Veya Çıkarılma Davası,
  • Şirketin Sermaye Artırımından Kaynaklanan Dava,
  • Şirkete Sermaye Koyma Borcunun İhlali Davası,
  • Şirkete Şahıslarca Kayyım Atanması İstemi Davası,
  • Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Davası,
  • Şirket Tasfiyesinin Kapatılması Davası,
  • Şirkete ait Yıpranmış Senet Ve Belgelerin Yenilenmesi Davası,
  • Şirket Yöneticinin Azline İlişkin Dava
  • Ticari Ünvanın Korunması Davası
gibi davalar ticaret hayatını ve şirketin yürütümünü doğrudan etkileyen esaslı dava türleri olup detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.